Küresel İklim Krizinde Avrupa Acil Durum İlan Etti

Küresel İklim Krizinde Avrupa Acil Durum İlan Etti

10 Aralık 2019 0

Son yılların en sıcak zamanlarını yaşıyoruz, Avrupa’da ve diğer ülkelerde iklim krizine dikkat çekmek için çeşitli gösteriler düzenleniyor. BM Global Kriz Zirvesi’nden iklim ve çevre acil durumu için oylama yapılması kararı alındı.

Avrupa parlamentosu iklim krizi konusunda en fazla öne çıkan kuruluşlar içerisinde yer alıyor. Avrupa parlamentosu üyesi Pascal Calfin yaptığı bir açıklamada, sera gazı emisyonunu 2030’da %55’e kadar indirmek zorunda olduklarını ifade etti. Ancak bunun gerçekleşmesi için Çin ve ABD gibi büyük ülkelerin ikna edilmesi gerekiyor.

Herkes iklim ile ilgili bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Ancak bazıları durumun olağan olduğunu düşünüyor. Sol kanat ise ağırlıklı olarak acil eylem planlarının devreye sokulması için çaba gösteriyor. Avrupa iklim eylemi ağı yöneticisi Wendel Trio, yaptığı açıklamada acil durum ilan etmenin yeterli olmadığını ifade etti. Ona göre acil durum eylemi de yapılması gerekiyor.

Sadece Avrupa ülkeleri değil neredeyse bütün dünyada emisyon konusunda yeni tedbirler alınması gerektiği düşünülüyor. Avrupa Birliği iklim hedefini en az %65 emisyon kesilmesi gibi bir seviyeye çıkardı.